رونیو | رنگ‌ساز طیفی

رنگ‌ساز طیفی

  • خطی
  • پرتوی

راستی، برای مشاهده و استفاده از رنگ های طیفی محبوب به‌صورت دسته‌بندی شده، می‌تونید از پالت رنگ طیفی استفاده کنید و برای افزودن رنگ به سایت از قسمت پیشنهاد رنگ طیفی استفاده کنید (: