رونیو | رنگ‌ساز طیفی

پیش‌نمایش

رنگ ثانویه

رنگ اولیه

کد پس‌زمینه وب

View { background-image: linear-gradient(to right, #FD1D1D, #3A4CB4); }

کد پس‌زمینه اندروید

View.setBackground(new GradientDrawable(GradientDrawable.Orientation.LEFT_RIGHT, new int[]{Color.parseColor("#FD1D1D"), Color.parseColor("#3A4CB4")}));

راستی، برای مشاهده و استفاده از رنگ های طیفی محبوب به‌صورت دسته‌بندی شده، می‌تونید از پالت رنگ طیفی استفاده کنید و برای افزودن رنگ به سایت از قسمت پیشنهاد رنگ طیفی استفاده کنید (: